Liguster - tips og tricks

24/01/2018
af John Doe

Hvor kan du bruge Liguster?

Hvis du ønsker en have rammet ind af en grøn hæk, så er Liguster et godt valg. Lidt afhængig af hvilken type Liguster du vælger kan du både få en løvfældende eller stedsegrønne hæk. Det tætte løv og flotte skinnende grønne blade giver læ for vinden og afskærmer din have på bedst mulig måde.

Du kan formlippe Liguster og bruge planterne til at etablere en spændende have med mange rum. Du kan gå på opdagelse og børnene vil elske at lege i haven. Alt efter om du ønsker en vildtvoksende eller klippet hæk som er stram i kantene kan Liguster bruges. Hvis du vælger ikke at klippe hækken sætter Liguster blomster og bær.


Hvilken type liguster skal jeg vælge?

Der er ca 50 arter af ligustrum (som er det latinske navn for Liguster). I Europa bruger vi primært Ligustrum vulgare.

Kvalitetsplanter.dk har udvalgt 4 forskellige typer Liguster, som alle trives godt i Danmark.


'Liga'

Ligustrum vulgare 'Liga' er en opret, tætforgrenet og kraftigt voksende busk, som er næsten stedsegrøn, idet den beholder de fleste af bladene vinteren igennem. I "normale" vintre har den således beholdt 20 % af bladene til efter løvspring. Bladene er ret store, matte grønne og noget grove.

Liga vælges ofte på grund af hårdførheden og betragtes som værende hovedsorten i Danmark

'Atros'

Ligustrum vulgare 'Atros' er også velegnet til hæk. Det er en kraftigt voksende, opret busk. Hvis ikke den klippes bliver den bred forneden og fremstår som en fin kuplet og tæt busk. Grenene er oprette med ret bløde sidegrene. Bladene er mørkegrønne og farves svagt purpur om vinteren.


Løvet bevares det meste af året og sorten er normalt vintergrøn, med kun få blade der falder af før nytår. Hovedparten af bladene falder først af i forårsmånederne.

Ligustrum ovalifolium

Liguster Ovalifolium er kraftig voksende og har store og meget smukke, glinsende blade. Den kan fint anvendes til hækformål, men er knap så vinterhårdfør som vulgare typerne og bør derfor ikke anvendes på udsatte steder. I landets vestlige egne trives den dog forbavsende godt, antagelig fordi den tåler saltluften.

Ligustrum vulgare 'Listrum'

Er kraftig voksende, løvfældende busk som er meget vinterhårdfør. Den kan anvendes som hæk såvel som uklippet. Højden bliver ca. 3 - 4 meter. Den taber løvet i november/december måned. 'Listrum' er hårdfør, vindfør og tåler vinteren godt. Er derfor god på udsatte steder. Den får hvide duftende toppe i juni-juli måned.



Plantning af Liguster

Pas på udtørring

Det er meget vigtigt at du passer godt på de nyindkøbte ligusterplanter.

Specielt hvis du køber barrotsplanter er det dit ansvar at rødderne ikke tørrer ud. Når du modtager Liguster planterne fra os er de pakket i sække. Du skal først åbne sækkene umiddelbart før planting. Liguster har mange og fine rødder og er derfor lette at få til at gro når blot du er påpasselig. Inden plantningen anbringes planterne skyggefuldt og køligt. Du må under igen omstændigheder lægge planterne eller sækkene ud på jorden i solskin.

Plantning

Vælg en dag med overskyet vejr. Træk en snor hvor hækken skal være. Du kan herefter lave en rille langs snoren med spaden som angiver retningen.Er jorden hård er det vigtigt at den løsnes i bunden af plantehullet. I nybyggede områder kan det være nødvendigt at foretage en grubning som kræver større, professionelle maskiner.

Der plantes 4-5 planter pr. løbende meter for at få en tæt hæk. Efter plantningen trædes jorden let til, omkring de enkelte planter.

Efterfølgende kan du dække jorden med barkflis for at forhindre ukrudt. Dækker du med bark skal du huske at tilføre ekstra vand og gødning som barken bruger under nedbrydningsprocessen.

Vanding

Er jorden meget fugtig er det ikke nødvendigt at vande, men ellers skal du i gang med vandslangen. Især om foråret med udsigt til længere tids tørvejr er det vigtigt at hækken ikke mangler vand. Du kan også lægge en siveslange ud i forbindelse med plantningen. Det gør det lettere at få vandet til langsomt at trænge ned i jorden.

Bruger du store planter fra i potte eller færdighæk med klump er vanding særlig vigtig og i det hele taget kræver sådanne fuldt udvoksede planter en speciel håndtering


Vedligehold

Renhold

I etableringsårene er det vigtigt at holde hækken fri for ukrudt. Hold rent i et bælte på mindst 50 cm på hver side af hækken. Du kan evt. dække med bark eller andet materiale for at forhindre ukrudtets fremspiring. Husk hvis du bruger biologiske dækkematerialer at tilføre gødning som disse materialer bruger i nedbrydningsprocessen. Eller får hækken næringsmangel.

Ligeledes skal du i forbindelse med dækkemateriale vande ekstra meget i starten. Senere hæmmer dækkematerialet fordamningen og dermed vandforbruget.

Klipning

De fleste vælger at klippe deres ligusterhække. For at få et helt skarp og markant udtryk, er det en god idé at klippe 2 gange pr. sæson. 1. gang inden Sankthans og 2. gang midt i august. Den bedste forgrening fås ved at klippe 1/3 til 1/2 af nytilvæksten i toppen, ved hver klipning. Det kan måske synes lidt spildt at klippe toppen inden den fulde højde er nået, men faktisk viser det sig at målet nåes lige så hurtigt. Fordelen er at din hæk bliver stabil også hvis der skulle lægge sig sne på toppen om vinteren. (NB. Liguster er en hækplante uden gennemgående stamme og skal derfor klippes på toppen før hækken har nået ønsket højde. Køber du for eksempel en Bøgehæk med gennemgående stamme skal denne ikke klippes på toppen før hækken har ønsket højde).

En klippet hæk skal være kegleformet, - bredest forneden, så der kommer lys til hækken i hele dens højde. F. eks. 40-50 cm for neden og smal foroven, ca. 25-30 cm. Så undgår du også at der lægger sig sne på toppen og ødelægger hækken om vinteren.

Med en el-klipper, med batteri eller ledning er det hurtigt og effektivt at klippe hækken. Hækkeafklippet kan du sagtens kompostere til senere nytte i havens bede.

Gødskning

Liguster kvitterer med god tilvækst og friske grønne blade, hvis du giver lidt gødning. Det er vigtigt i de første 2-3 år for at få hækken godt igang, men du kan med fordel fortsætte i årene fremover. Herved opnås en ligusterhæk der er langt mere robust overfor eventuelle svampesygdomme og du vil kunne nyde den friskgrønne havemur hvert år.

Brug f.eks. en almindelig klorfri, NPK blandingsgødning med mikronæringsstoffer. 100 gram pr 10 meter hæk, 2 gange om året i marts og juni måned. Bruger du organisk gødning skal du huske at læse brugsanvisningen.

Vanding

Veletablerede ligusterhække klarer sig normalt fint uden ekstra tilførsel af vand. I tørre perioder hen på sommeren, kan der dog opstå vandmangel. Især hvis hækken er placeret et udsat sted med kraftig fordampning. Vandmangel nedsætter hækkens modstandskraft mod sygdomme og kan medføre bladfald. Vand er dyrt, men bruger man sivevanding hvor vandet langsomt, fra en slange kan sive ned til rødderne, fås den bedste udnyttelse af de dyre dråber.