Plantevejledning - Barrodsplanter

Ved modtagelse

 • Planterne skal plantes hurtigt efter modtagelse, men kan godt opbevares i sækkene i et par dage. Dog med den forudsætning, at planterne bliver i det lukkede forsendelsesmateriale og at de bliver placeret et køligt og skyggefuldt sted.
 • Undgå stabling, da dette kan frembringe varme i sækkene.
 • Sæt ikke planterne i blød, rødderne må ikke skylles eller vaskes, dog kan de overbrugses let, hvis de bliver for tørre.

Mærkning

 • Der står skrevet uden på hver sæk, hvilke planter der er i sækken og hvor mange der er. Har du kun modtaget en sæk, vil der ikke stå noget på sækken.
 • Er der flere forskellige arter i samme sæk, vil kun et bundt af hver være mærket med en etiket. Vi sørger så vidt muligt for ikke at pakke planter der ligner hinanden i samme sæk.
 • Vær opmærksom på at der kan være forskellige antal planter i hvert bundt, afhængigt af hvilken art og størrelse der er tale om - typisk 10, 25 eller 50 planter pr. bundt.

Plantning

 • Under plantning er det vigtigt at rødderne ikke udtørre. Dette kan forhindres ved, at opbevare planterne i en fugtig plastpose eller lærredssæk og kun tage en plante ud af gangen.
 • Der graves et hul der passer til plantens rod og jorden løsnes i siderne. Vi anbefaler 4-5 planter pr. meter, hvis du ønsker en tæt hæk.
 • Hullet skal være så bredt at rødderne ikke bliver klemt, dette kan give stabilitetsproblemer senere hen.
 • Hullet skal være så dybt at rodhalsen lige dækkes med jord. Rodhalsen er der, hvor planten har været plantet til før, dette ses ofte med en lille farveændring i barken.
 • Til slut trædes jorden godt til om planterne.

Sne

 • Det er meget vigtigt at rødderne ikke kommer i kontakt med sne under plantning.

Indslag

 • Hvis planterne ikke skal plantes inden et par dage, skal de på indslag.
 • Et skyggefuldt sted graves en rende.
 • Plantebundterne åbnes og planterne placeres tyndt og jævnt i renden.
 • Herefter dækkes rod og rodhals med jord.
 • Det er vigtigt, at træde jorden godt til, så der ikke dannes "luftlommer", men undgå at beskadige rødderne.

Vanding

 • Efter plantning skal planterne vandes.
 • I første vækstsæson skal planterne tilføres mindst 10 L vand pr. kvm. om ugen. (10 mm)
 • I våde perioder, hvor det regner 10 mm eller mere om ugen er ekstra vanding ikke nødvendigt, men i uger hvor det regner mindre end 10 mm, skal 10 L vand pr. kvm. vandes ud.
 • Det bedste vandingstidspunkt vil altid være om aftenen efter kl. 20.00, da vandet kan nå at trænge ned i jorden inden det fordamper.

Etablering

 • Stort ukrudtstryk i etableringsfasen kan give konkurrence om vand og næring og derfor mindske plantens vækst.
 • Vedligeholdelse af det tilplantede areal er derfor vigtigt for plantens overlevelsesmuligheder de første par år.
 • Undgå især græs.
Plantning af liguster hæk