Plantevejledning - Planter i potte og færdighæk

Tidsplan

Det er vigtigt, at du forud for leveringen af din nye hæk forbereder plantningen, så alt er klar. Planter du færdighæk skal hækken plantes inden for 48 timer efter levering, for at sikre, at de ikke tørrer ud eller udsættes for påvirkninger, der kan skade planten og dermed påvirke etableringen af hækken. Planter i potte kan du vente med at plante i flere uger, forudsat at planterne vandes jævnlig.

Forberedelse

Inden hækken leveres, anbefaler vi, at du graver planterenden, så du er klar til at få planterne i jorden inden for max. 48 timer. Planterenden skal være ca. 40 cm bred og 30 cm dyb. Derefter skal du løsne jorden i bunden af renden for at sikre luftskifte og afdræning. Den løse jord sikrer en hurtig etablering af nye rødder, således at planterne hurtigt gror fast.

Dæk planternes jordklump med jorden fra udgravningen af planterenden. Tilkøber du jord, fordi den eksisterende ikke er tilstrækkelig god, anbefaler vi, at du køber sphagnum. I den forbindelse er det ikke nødvendigt at købe en type, hvori der er tilført gødning. Vælger du at bruge sphagnum, er det vigtigt at blande den med noget af muldjorden fra plantestedet i egen have. En anden mulighed er, at planterenden ’lukkes’/toppes af med 5 cm muldjord fra plantestedet. Hvis du har en åben overflade af ren sphagnum, der ikke er blandet med muldjord, vil der ske en stor fordampning, hvilket ikke er anbefalelsesværdigt.

Du bør ikke anvende kompost fra genbrugspladser i rodzonen, idet koncentrationen af næringsstoffer kan svide rødderne og skade planten.

Plantning

Hækplanters grensætning er varierende, og det er derfor vigtigt at være omhyggelig med placeringen af dem, når de plantes. Vi anbefaler, at planterne placeres foran renden og "kigges ud", inden de placeres nede i renden. På den måde kan du sikre dig, at planterne får den optimale placering, inden de plantes. Den side af planterne som giver bedst skærmning plantes parallelt med planterenden.

planterne

Placer planterne således, at jordklumpen dækkes af ca. 2 cm jord, ikke dybere. Ved plantning af planter med klump er det vigtigt, at nettet forbliver omkring rodklumpen. Hvis du har fortorv på den anden side af din hæk, skal du huske at medregne dette i din placering af planterne. Vi anbefaler, at planterne placeres ca. 30 - 50 cm. fra skellinjen.

Vand

Plantning i vintermånederne:
Planter du i vintermånederne er det ikke nødvendigt at vande ved plantning.
Plantning resten af året:
Vand er altafgørende for planternes vækst, og det gælder både i ugerne lige efter du har plantet og i de første år efterfølgende. Når planterne står godt i renden, skal den fyldes 1/3 op med jord og resten med vand. Dette sikrer, at jorden falder godt sammen omkring rodklumpen. Når vandet er sunket, fyldes renden op med jord, som du herefter skal træde til omkring klumpen, så planten står fast. Derefter skal du vande igen.

Pasning og pleje

Du har nu fået din hæk godt plantet i jorden, og er forhåbentlig tilfreds med resultatet. Husk dog på, at arbejdet ikke slutter her. Den efterfølgende pasning og vedligeholdelse af hækken er nemlig mindst lige så vigtig som selve plantningen. Hækken skal passes og plejes lige som en almindelig hæk, altså både med gødskning og klipning.

Vi anbefaler, at eventuelle blomster fjernes det første år. Det er desuden utrolig vigtigt, at hækken vandes ofte - især i løbet af de første år. I løbet af sommeren anbefaler vi en grundig vanding hver 6 - 8 dag, såfremt der ikke forekommer væsentlig nedbør. Vær opmærksom på, at en gennemvanding kan kræve helt op til 10 - 12 liter vand pr. plante, men vær ikke på forkant med vandingen, for overvanding kan skade planterne. Du kan med fordel udlægge en siveslange for at styre og ikke mindst reducere dit vandforbrug. Efter det første år har planterne ikke behov for yderligere vanding med mindre, at der vejrmæssigt forekommer en meget tør periode.

Et godt råd i forhold til vanding er, at der skal være fugtigt i 30 centimeters jorddybde (samme dybde som jordklumpen på planten). Du kan med fordel tage lidt 'stikprøver' forskellige steder langs hækken for at tjekke, om du har fået vandet tilstrækkeligt hele vejen langs hækken. Hurtigt vil du opleve, at du får en naturlig fornemmelse af, hvor meget vand, der skal til.Efterfølgende har planterne ikke behov for yderligere vanding med mindre, at der vejrmæssigt forekommer en meget tør periode.